eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Szanowni Państwo!
Ze względu na połączenie Banku Spółdzielczego w Chełmie (bank przejmujący)
i Banku Spółdzielczego w Wisznicach (bank przejmowany) na obecnej stronie,
na której się Państwo znajdują od dnia 04.10.2021r. będzie dostępna jedynie historia transakcji rachunków.
W celu dokonania transakcji za pomocą bankowości internetowej należy logować się za pośrednictwem
strony internetowej Banku Spółdzielczego w Chełmie – https://ebiznes.wbschelm.pl


Dyrektywa PSD2 - zmiany w bankowości internetowej od 14 września 2019 r.


 • zmiany w zasadach autoryzacji - Bank będzie promować bezpieczne formy potwierdzania transakcji, przede wszystkim w postaci haseł SMS i certyfikatów kwalifikowanych;

 • od 1 września 2019 r. wyłączymy możliwość zamawiania przez internet list TAN;

 • od 10 września 2019 r. wycofana zostanie możliwość autoryzacji transakcji wykonywanych w systemach bankowości elektronicznej za pośrednictwem haseł jednorazowych dostępnych w postaci list TAN.Wszystkie transakcje wykonywane w systemie eCorpoNet będą autoryzowane za pomocą wygenerowanego jednorazowego kodu SMS lub z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Zmiana ta związana jest z wymogami tzw. silnego uwierzytelnienia;

 • od 14 września 2019 r. w systemie eCorpoNet wprowadzimy dwufazowe logowanie - oprócz standardowo loginu i hasła Klient będzie musiał podać kod z SMS lub z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego celem zalogowania się do systemu (uwierzytelnienia);

 • klienci korzystający z list TAN do autoryzacji przelewów lub nie mający żadnego instrumentu autoryzacyjnego koniecznie muszą udać się do najbliższej placówki Banku i dokonać zmiany sposobu autoryzacji na SMS lub z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego w formie pisemnej dyspozycji. Generowany jednorazowy kod SMS lub certyfikat kwalifikowany służyć będzie do uwierzytelnienia (dwufazowe logowanie) i do autoryzacji operacji dokonywanych za pośrednictwem systemu eCorpoNet.